تعمیرات مبل مهر

چوب افرا

افرا چوبي است سخت، سنگين ، راست تار ، خوشکار، سبک و شکننده و قابل تورق و مناسب براي صنايع کف پوش و روکش سازي، ساخت تخته چند لايه ، قالب کفش ، ساخت لوازم مهندسي ، پوشش سطوح بزرگ ، ديوار ها و رويه ميزها و تخته خرده چوب ، قابليت کنده کاري و ظريف کاري ، مجسمه سازي ، مبلمان و خراطي .

ویژگی های چوب افرا

چوب افرا سخت، سنگين ، راست تار ، خوشکار، سبک و شکننده و قابل تورق و مناسب براي صنايع کف پوش و روکش سازي، ساخت تخته چند لايه ، قالب کفش ، ساخت لوازم مهندسي ، پوشش سطوح بزرگ ، ديوار ها و رويه ميزها و تخته خرده چوب ، قابليت کنده کاري و ظريف کاري ، مجسمه سازي ، مبلمان و خراطي . اين خانواده داراي گونه هاي مختلفي در ايران است از جمله ميتوان افرا پلت ، افرا شيردار و کيکم را نام برد. بزرگترين و فراوان ترين افراي ايران اپلت با نام علمي insigne Bosso و نام انگليسي Maple است. اين گونه چوب درون نامشخص، چوب سفيد مايل به کرم با درخشندگي کم و بيش صدفي دارد .

دواير ساليانه به دليل فشردگي چوب تابستانه در مقطع عرضي کاملا مشخص و در مقطع مماسي نقوش مواج و در مقطع عرضي نقوش رگه اي مانند ايجاد کرده است که پره هاي چوبي ظريف و قهوه اي رنگ و براق در دو مقطع مختلف طولي به صورت لکه ها و دوک ها نمايان است. چوبي نيمه سنگين با پرداخت آسان و هم کشيدگي کم باعث شده تا در صنعت مبلمان و روکش گيري جايگاه ويژه اي داشته باشد.

معرفی چوب توسکاچوب

مرکز تخصصی رویه کوبی و تعمیرات مبل در تهران