تعمیرات مبل مهر

رنگ کاری جزئی

تعمیرات جزئی مبلمان

تعمیرات جزئی مبلمان : تعمیر کف صندلی، گرفتن لقی مبلمان و تقویت کلاف ( اسکلت ) مبل، رویه کوبی جزئی


مرکز تخصصی رویه کوبی و تعمیرات مبل در تهران