تعمیرات مبل مهر

دوخت کاور مبل

کاور مبل

کاور مبل : برای نگهداری و جلوگیری ازچرک و لکه شدن مبلمان خود بهتر است از کاور مبل استفاده نمایید.با سفارش دوخت کاورمبل، پیراهنی اندازه ، مناسب مبلتان تهیه کنید.


مرکز تخصصی رویه کوبی و تعمیرات مبل در تهران