تعمیرات مبل مهر

تعمیر اثاثیه چوبی

اثاثیه‌ی تعمیر یافته، از زباله تا خزانه

اگر تاکنون یک تازه‌ وارد در دانشگاه بوده باشید، هیجانی که اثاثیه‌ی تعمیر شده دارند را می‌دانید. این هیجان با هیجان شکار برابر است.


مبل مهر : مرکز تخصصی رویه کوبی و تعمیرات مبل