تعمیرات مبل مهر

چرم مبل

چرم ( طبیعی و مصنوعی ) یکی از روکش های نسبتا پرطرفدار مبلمان است که تنوع در رنگ و گوناگونی طرح بسیاری دارد.

پارچه مبلی آبرنگی

مرکز تخصصی رویه کوبی و تعمیرات مبل در تهران