تعمیرات مبل مهر

الیاف مصنوعی

به گروهی از الیاف نساجی گفته می‌شود که توسط روشهای خاص تولیدی و بصورت مصنوعی تولید می‌شوند و بطور معمول در طبیعت وجود ندارند ولی ممکن است ریشه طبیعی داشته یاشند. الیاف زیر از الیاف نساجی مصنوعی شناخته می‌شوند:

معرفی الیاف مصنوعی

به گروهی از الیاف نساجی گفته می‌شود که توسط روشهای خاص تولیدی و بصورت مصنوعی تولید میشوند و بطور معمول در طبیعت وجود ندارند ولی ممکن است ریشه طبیعی داشته یاشند. الیاف زیر از الیاف نساجی مصنوعی شناخته میشوند :

  1. الیاف سلولز
  2. الیاف استات سلولز
  3. الیاف ویسکوز
  4. الیاف اکریلیک
  5. الیاف پلی پروپیلن
  6. الیاف پلی آمید (نایلون)
  7. الیاف پلی استر
  8. پلی وینیل الکل
  9. پلی اتیلن

تشخیص چرم طبیعی از مصنوعیچوب راش

مرکز تخصصی رویه کوبی و تعمیرات مبل در تهران